Ziņot par balakusparādībām
Lai paziņotu par blakusparādībām, aizpildiet kontaktformu

SIA INNOTHERA BALTICS

Reģ. numurs: 40003545736

Adrese: Bauskas iela 33-101, LV-1004

E-pasts: innotherabaltics@apollo.lv

Tel. Numurs: 67808604

Jūsu e-pasts
Jūsu vārds, uzvārds
ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI !
Bezrecepšu zāles. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Reklāmas devējs: SIA "Innothera Baltics"