Privātuma politika
Vietnes www.thotema.lv īpašnieks (turpmāk tekstā "Vietne") ir INNOTHERA BALTICS SIA, Reģ. nr. 40003545736, Rīga, Bauskas iela 33-101, LV-1004) (turpmāk tekstā "Vietnes īpašnieks", "mēs").

Šie Vietnes lietošanas noteikumi ietver noteikumus un nosacījumus, saskaņā ar kuriem jūs varat piekļūt Vietnei un to izmantot, tostarp jebkuru saturu, funkcijas un pakalpojumus, kas tiek piedāvāti, izmantojot Vietni.
Lūdzu, rūpīgi izlasiet Vietnes lietošanas noteikumus pirms tās izmantošanas. Tīmekļa Vietnes vai jebkādu citu pakalpojumu vai satura, kas tiek nodrošināts, izmantojot Vietni (vai mobilo programmatūru), izmantošana tiek uzskatīta par jūsu piekrišanu, ka esat juridiski saistošs Vietnes lietošanas noteikumiem. Ja nepiekrītat Vietnes lietošanas noteikumiem, lūdzu, neizmantojiet Vietni un nepublicējiet un neiesniedziet materiālus, izmantojot to. Mēs paturam tiesības jebkurā laikā un pēc saviem ieskatiem mainīt, papildināt vai noņemt Vietnes lietošanas noteikumu punktus un visus tajos iekļautos dokumentus. Tīmekļa Vietnes turpmāka izmantošana pēc jebkādu izmaiņu veikšanas nozīmē, ka piekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem. Periodiski jāpārbauda, vai šajos lietošanas noteikumos nav veiktas izmaiņas.

Informācijas atruna

Vietnē sniegtā vai ar tās palīdzību iegūtā informācija tiek sniegta tikai informatīviem nolūkiem. Vietnes īpašnieks negarantē šādas informācijas precizitāti, pilnīgumu vai lietderību. Šī informācija nav medicīnisks vai veselības aprūpes padoms, un to nedrīkst izmantot, lai noteiktu medicīnisku diagnozi vai ārstētu vai atrisinātu jebkādas personiskas problēmas. Tas arī neaizstāj profesionālas konsultācijas un pakalpojumus, ko sniedz kvalificēts veselības aprūpes speciālists, kurš ir iepazinies ar unikāliem faktiem par jums. Vienmēr konsultējieties ar savu ārstu vai citu kvalificētu veselības aprūpes speciālistu par jebkuru veselības stāvokli un pirms jaunas ārstēšanas uzsākšanas.

Vietnes īpašnieks neuzņema nekādu atbildību par sekām, kas tieši vai netieši saistītas ar jebkuru darbību vai bezdarbību, ko veicat pamatojoties uz informāciju, pakalpojumiem vai citiem materiāliem Vietnē.

Īpašumtiesības

Jūs atzīstat un piekrītat, ka viss teksts, fotogrāfijas, preču zīmes, logotipi, grafiskās saskarnes, zīmējumi, programmēšanas kodi un visu pārējo materiālu saturs (turpmāk tekstā "Saturs"), kas ievietots Vietnē, pieder tīmekļa īpašnieka Vietnei vai trešajai personai/pusēm, un to aizsargā autortiesību likumi, patentu un preču zīmju likumi, kā arī dažādi intelektuālā īpašuma tiesību un konkurences likumi. Tīmekļa Vietnē ietverto materiālu pilnīga vai daļēja reproducēšana, publicēšana, tālāka izplatīšana vai publiska demonstrēšana ir nepārprotami aizliegta. Ja vien Vietnes lietošanas noteikumos nav skaidri noteikts citādi, jūs nedrīkstat kopēt, reproducēt, pārpublicēt, augšupielādēt, publiski attēlot, šifrēt, tulkot, izplatīt vai pārsūtīt neko no Vietnes satura jebkādā veidā (ieskaitot izveidi "spoguļvietnes") jebkuram citam datoram, serverim, vietnei vai citiem informācijas glabāšanas un parādīšanas līdzekļiem publicēšanai, izplatīšanai vai komerciālai lietošanai bez iepriekšējas un nepārprotamas Vietnes īpašnieka rakstiskas piekrišanas.

Piekļuve Vietnei

Jūs piekrītat, ka Vietne ir paredzēta tikai nekomerciālai personiskai lietošanai. Jūs varat izmantot Vietni tikai likumīgiem mērķiem saskaņā ar Vietnes lietošanas noteikumiem. Mēs paturam tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma pārtraukt piekļuvi Vietnei, visiem Vietnē pieejamajiem produktiem, pakalpojumiem vai materiāliem, kā arī veikt jebkādas izmaiņas tajos pēc saviem ieskatiem. Vietnes īpašnieki nav atbildīgi par piekļuves trūkumu Vietnei vai jebkurai tās daļai jebkāda iemesla dēļ jebkurā laikā vai laika periodā. Vietnes īpašnieki jebkurā laikā var ierobežot lietotāja piekļuvi noteiktām Vietnes daļām vai visai Vietnei. Vietnes īpašnieki var periodiski atjaunināt vietnes saturu, un Vietnes īpašnieki pieliek saprātīgas pūles, lai informācija tiktu atjaunināta. Tomēr Vietnes īpašnieki nevar garantēt, ka saturs ir pilnīgs vai atjaunināts.

Preču zīmes

Vietnē redzamās preču zīmes, pakalpojumu zīmes, grafikas un logotipi ir Vietnes īpašnieka, tā saistīto uzņēmumu vai trešo pušu īpašums. Jums nav piešķirtas nekādas tiesības vai licences attiecībā uz kādu no iepriekš minētajām preču zīmēm. Jūs nedrīkstat izmantot vai parādīt Vietnes īpašniekam piederošās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes bez Vietnes īpašnieka iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Jūs nedrīkstat izmantot vai parādīt nekādas citas tīmekļa Vietnē redzamās preču zīmes vai pakalpojumu zīmes bez īpašnieku atļaujas.

Informācija par jums un piekrišana datu izmantošanai

Dažās Vietnes daļās var tikt lūgts sniegt personisku informāciju, lai jūs varētu izmantot noteiktas funkcijas (piemēram, konsultācijas) vai piedalīties noteiktās aktivitātēs (piemēram, akcijas). Drošības uzraudzības ietvaros (produktu blakusparādības) jūs varat sniegt Vietnes īpašniekam personas datus, piemēram, dzimšanas datumu, dzimumu, slimības vēsturi utt.
Pārlūkojot Vietni, Vietnes īpašnieks pasīvi vāc informāciju (tas ir - aktīvi nepārsūtot šo informāciju jums), izmantojot dažādas tehnoloģijas.

1. Sīkdatņu izmantošana: Sīkdatnes ir informācijas daļas, kas tiek saglabātas tieši jūsu izmantotajā datorā. Sīkdatnes ļauj Vietnes īpašniekam apkopot tādu informāciju kā pārlūkprogrammas veids, Vietnē pavadītais laiks, skatītās lapas un valodas preferences. Vietnes īpašnieks un tā pakalpojumu sniedzēji izmanto šo informāciju drošības nolūkos, lai atvieglotu navigāciju, efektīvāk parādītu informāciju un personalizētu jūsu pieredzi Vietnē. Vietnes īpašnieks izmanto sīkdatnes, lai atpazītu jūsu datoru vai ierīci, kas atvieglo Vietnes lietošanu. Turklāt Vietnes īpašnieks izmanto sīkdatnes, lai apkopotu statistikas informāciju par Vietnes lietošanu, lai nepārtraukti uzlabotu tās dizainu un funkcionalitāti, saprastu, kā personas to izmanto, un palīdzētu atrisināt ar to saistītos jautājumus.

2. IP adrese: Jūsu IP adrese ir numurs, ko jūsu datoram automātiski piešķir interneta pakalpojumu sniedzējs. IP adrese tiek identificēta un automātiski reģistrēta Vietnes īpašnieka servera failos katru reizi, kad lietotājs apmeklē vietni; papildus tiek fiksēts apmeklējuma laiks un skatītās lapas. IP adrešu apkopošana ir standarta prakse internetā, un daudzas vietnes to veic automātiski. Vietnes īpašnieks izmanto IP adreses tādiem nolūkiem kā vietnes trafika līmeņa aprēķināšanai, servera problēmu diagnosticēšanai un vietnes administrēšanai.

3. Informācija par ierīci: Vietnes īpašnieks var apkopot informāciju par jūsu mobilo ierīci, piemēram, unikālu ierīces identifikatoru.
Vietnes Privātuma politika attiecas uz informācijas vākšanu un izmantošanu, kuru jūs aktīvi un/vai pasīvi sniedzat Vietnes īpašniekam.

Trešo pušu saites

Vietnē var būt saites uz trešo pušu vietnēm vai atsauces uz tām. Šādas saites tiek sniegtas tikai jūsu ērtībām, un Vietnes īpašnieks tās nekontrolē. Jebkura informācija, dati, viedokļi, ieteikumi, produkti vai pakalpojumi, ko nodrošina trešās personas, izmantojot saites uz citām vietnēm vai citādi, izmantojot to tīmekļa vietnes, pieder tikai šīm trešajām personām, nevis Vietnes īpašniekam. Šādu trešo pušu vietņu lietošanu regulē šādu vietņu lietošanas noteikumi un privātuma politikas.

Atbildības ierobežojums

Vietnes īpašnieks vai tā saistītie uzņēmumi nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies no jūsu Vietnes lietošanas vai nespējas izmantot Vietni, tostarp, bet neaprobežojoties ar to, ka jūs izmantojat jebkādu informāciju, kas iegūta Vietnē, lai pieņemtu lēmumus, kuru rezultātā radušās kļūdas, neaktivitāte, kļūmes, datņu, vīrusu programmu dzēšana vai bojājumi, darbības vai pārraides aizkavēšanās vai jebkādas saistību nepildīšanas.
Tīmekļa Vietne tiek nodrošināta "tāda, kāda tā ir" bez jebkādas garantijas, izteiktas vai neizteiktas.

Paziņojums par konfidencialitāti — INNOTHERA uzņēmumu grupa
(15.10.2020. versija 1.0)
Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir paredzēts, lai informētu jūs par jūsu personas datu vākšanu, izmantošanu un apstrādi.
Mēs varam grozīt šo Paziņojumu par konfidencialitāti, ievietojot tā pārskatītu versiju savā tīmekļa vietnē, tostarp, lai to uzturētu saskaņā ar izmaiņām tiesību aktos un noteikumos. Ja mēs to darīsim, mēs jūs informēsim par šādām izmaiņām, grozot spēkā stāšanās datumu šī Paziņojuma par konfidencialitāti augšdaļā.
1. Par mums
Šajā Paziņojums par konfidencialitāti INNOTHERA ir Innothera uzņēmumu grupa un tās saistītie uzņēmumi.
INNOTHERA, darbojoties kā datu apstrādātājs, nosaka veicamās datu apstrādes mērķus un līdzekļus.
Mums ir iecelts datu aizsardzības speciālists. Jūs varat sazināties ar viņu pa e-pastu dpo@innothera.com
2. Mūsu apkopotie personas dati
Pārlūkojot mūsu vietnes internetā, jūs varat sniegt mums savu personisko informāciju, tostarp:
 • Identifikācijas dati, piemēram, vārds un uzvārds, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.;
 • Reģistrācijas dati, kas nepieciešami, lai izmantotu mūsu vietnes internetā, ja atverat vai kopīgojat mūsu saziņu, tostarp datus, kas savākti, izmantojot sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas. Plašāku informāciju par to var atrast šeit, mūsu paziņojumā par sīkfailiem.
Drošības uzraudzības ietvaros (produktu blakusparādības) jūs varat sniegt mums personas datus, piemēram, dzimšanas datumu, dzimumu, slimības vēsturi utt.
3. Kā mēs izmantojam jūsu personas datus
INNOTHERA ievāc jūsu personas datus šādu iemeslu dēļ:
 • Lai sazinātos ar jums, piemēram, kad jūs nosūtāt mums ziņojumu, izmantojot mūsu tīmekļa vietnēs esošo saziņas veidlapu, vai lai nosūtītu jums jaunumus par mūsu produktiem un pakalpojumiem vai uzaicinātu jūs uz profesionāliem pasākumiem un tīmekļa semināriem;
 • Lai nodrošinātu jums piekļuvi mūsu tiešsaistes pakalpojumiem, jo īpaši, lai pārvaldītu jūsu kontus;
 • Lai uzlabotu mūsu produktus un pakalpojumus un mūsu saziņu ar jums;
 • Lai jūs varētu pārbaudīt savu identitāti un autentificēties, piemēram, ja izmantojat tiesības piekļūt saviem personas datiem, mēs lūgsim jūs nosūtīt mums savas valsts personas apliecības vai pases kopiju;
 • Lai izpildītu statistikas analīzi;
 • Lai izpildītu mūsu juridiskās un regulējošās saistības;
 • Lai aizsargātu mūsu vai trešo personu likumīgās intereses, ar nosacījumu, ka jūsu intereses nepārsniedz mūsu intereses (pārbaude tiek veikta katrā gadījumā atsevišķi);
 • Lai atbildētu uz administratīvo un tiesu iestāžu pieprasījumiem;
 • Lai veiktu zinātniski-pētniecisko darbību, Innothera grupa izstrādā un tirgo medicīnas produktus, lai uzlabotu ikdienas patoloģiju ārstēšanu pasaulē. Šajā nolūkā Innotera grupā ietilpstošās Innothera Laboratories (reģistrēta komercreģistrā ar numuru 388 422 594) un Laboratoire Innotech International (reģistrēta komercreģistrā ar numuru 317 552 743) veic veselības datu izpēti, lai palielinātu zināšanu līmeni savās darbības jomās un medicīnas preču pieejamības paplašināšanu. Saskaņā ar savām likumīgajām interesēm veselības izpētē Innotera Laboratories un Innotech International veic pētījumus par Nacionālo veselības datu sistēmu (pants 6(1)(f) un9(2)(j) Reglamentā (ES) Nr.2016/674. Šos datus konfidenciāli apstrādā pilnvaroti projektēšanas biroji un stingri šo uzdevumu ietvaros. Nekādi personas dati netiek nodoti Innothera Laboratories un Innotech International laboratorijām, kuras saņem tikai apkopotus un anonimizētus datus. Jums ir tiesības (piekļuve, labošana, pārsūdzēšana, ierobežojumi, dzēšana un pārnešana) ar jums personīgi saistītai informācijai Nacionālajā veselības datu sistēmā, ko varat veikt tieši pie jūsu medicīniskās apdrošināšanas direktora, sazinoties ar datu aizsardzības speciālistu. Ja neskatoties uz jūsu tiesību ievērošanu un personas datu aizsardzību, jūs paliksiet neapmierināts, jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei: Datu valsts inspekcijai (https://www.dvi.gov.lv)
4. Juridiskais pamats jūsu personas datu apstrādei
Mēs apstrādājam jūsu personas datus tikai tad, ja to atļauj datu aizsardzības noteikumi.
Atkarībā no veiktās datu apstrādes INNOTHERA apstrādā jūsu personas datus saskaņā ar vienu no šiem juridiskajiem pamatiem:
 • Ar jums noslēgtā līguma izpilde: mums ir nepieciešams apkopot jūsu personas datus līguma sagatavošanai un tā izpildei;
 • Lai sasniegtu mūsu likumīgos biznesa mērķus, proti, nosūtīt jums paziņojumus, kas ir personiski svarīgi jums, un uzlabot jūsu zināšanas par to, kā izmantojat mūsu produktus un pakalpojumus;
 • Jūsu piekrišana: atkarībā no veiktās datu apstrādes var būt nepieciešama jūsu piekrišana. Jums ir tiesības atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā un nākotnē saskaņā ar piekrišanas atsaukšanas nosacījumiem, kas izklāstīti 8. sadaļā “Jūsu datu aizsardzības tiesības”;
 • Mūsu tiesiskie pienākumi: piemēram, drošības uzraudzības kontekstā mēs apstrādājam personas datus, kurus esat mums sniedzis.
5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu personas datus
Mēs varam kopīgot jūsu personisko informāciju ar citiem, piemēram:
6. Kā mēs kopīgojam jūsu personas datus ar citiem
Mēs varam kopīgot jūsu personisko informāciju ar citiem, piemēram:
INNOTHERA var pārsūtīt jūsu personas datus uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas. Šajā gadījumā mēs veicam atbilstošus pasākumus un izmantojam, piemēram, Eiropas Komisijas "Tipveida līguma nosacījumus", lai garantētu, ka datu saņēmējs nodrošina atbilstošu datu aizsardzības līmeni.
7. Kā mēs aizsargājam jūsu personas datus
INNOTHERA veikto drošības pasākumu mērķis ir aizsargāt un nodrošināt Jūsu personas datu drošību, precizitāti un pieejamību.
Lai gan nav datu pārraides un uzglabāšanas sistēmas, kas garantē absolūtu drošību, INNOTHERA un tās pakalpojumu sniedzēji un partneri strādā, lai nodrošinātu jūsu personas datu fizisko un elektronisko aizsardzību.
Cita starpā mēs veicam šādus drošības pasākumus:
 • Mūsu datoru infrastruktūra ir aprīkota ar ugunsmūriem, lai novērstu nesankcionētu piekļuvi;
 • Piekļuve jūsu personas datiem ir ierobežota ar darbiniekiem, kuriem faktiski ir nepieciešami jūsu personas dati 3. sadaļā “Kā mēs izmantojam jūsu personas datus” norādīto iemeslu dēļ;
 • Mēs pastāvīgi uzraugām piekļuvi datorsistēmām, lai atklātu un novērstu datu ļaunprātīgu izmantošanu.
8. Jūsu datu aizsardzības tiesības
Ja to atļauj piemērojamie datu aizsardzības noteikumi, varat izmantot šādas tiesības:
 • Pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem: tas ietver apstrādāto datu kategorijas, iemeslus (mērķus), kādos mēs apstrādājam jūsu datus, datu izcelsmi, ja mēs tos nesaņēmām no jums vai saņēmējiem, ar kuriem mēs kopīgojam jūsu datus;
 • Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi, nepilnīgi vai ir jāatjaunina;
 • Pieprasīt savu personas datu dzēšanu, ja likums mums to atļauj;
 • Atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā, kad mēs apkopojam un apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu (piekrišanas atsaukšana neietekmē datu apstrādes likumību, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas);
 • Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi, ja tie tiek vākti un apstrādāti, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm;
 • Pieprasīt datu apstrādes ierobežošanu, lai uz laiku apturētu dažu Jūsu datu izmantošanu;
 • Sniegt norādījumus par to, kā rīkoties ar jūsu personas datiem jūsu nāves gadījumā.
Jūs varat izmantot savas tiesības, sazinoties ar mūsu datu aizsardzības speciālistu pa e-pastu dpo@innothera.com
Ja pēc sazināšanās ar mums uzskatāt, ka neesam atbilstoši atbildējuši uz jūsu pieprasījumu, jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības iestādei.Paziņojums par sīkfailiem
(15.10.2020. versija 1.0)
Kas ir sīkfaili
Sīkfails ir neliels fails, kurā tiek saglabāti interneta savienojuma iestatījumi. Sīkfailu tehnoloģija tiek izmantota lielākajā daļā interneta vietņu. Sīkfails tiek ielādēts jūsu interneta pārlūkprogrammā (Chrome, Internet Explorer, Mozilla, Safari utt.), kad pirmo reizi apmeklējat vietni internetā. Kad jūs atgriežaties šajā vietnē, izmantojot to pašu ierīci, sīkfails un tajā saglabātā informācija tiek nosūtīta atpakaļ vietnei, kas izveidoja sīkfailu (“izcelsmes vietnes sīkfails”), vai arī tiek nosūtīta uz citu vietni, uz kuru attiecas sīkfails (“trešā puses sīkfails"). Tas ļauj vietnei atpazīt, ka esat to jau apmeklējis, izmantojot to pašu pārlūkprogrammu, un dažos gadījumos piedāvāt atšķirīgu saturu.
Daži sīkfaili ir ļoti noderīgi, jo tie palīdz lietotājam, it īpaši, ja lietotājs apmeklē vietni, kuru viņš jau ir apmeklējis vairākas reizes. Piemēram, sīkfaili var saglabāt jūsu preferences, ja izmantojat to pašu ierīci un to pašu pārlūkprogrammu. Sīkfaili tiek izmantoti arī, lai izsekotu, kā jūs izmantojat vietni, un saskaņotu saturu ar jūsu vajadzībām un interesēm.
Atkarībā no to funkcijas un mērķa sīkfailus var iedalīt četrās kategorijās: būtiskie sīkfaili, veiktspējas sīkfaili, funkcionālie sīkfaili un reklāmas sīkfaili.
Jūsu sīkfailu iestatījumi mūsu vietnē
Obligātie sīkfaili
Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai:
 • Sniegtu jums iespēju pāriet no vienas lapas uz otru, nezaudējot iepriekš veiktās darbības tās pašas sesijas laikā;
 • Nodrošināt slodzes līdzsvarošanu, lai optimizētu vietnes veiktspēju;
 • Atcerietos savas iepriekšējās darbības, piemēram, piekrišanu sīkfailu lietošanai.
Obligāto sīkfailu izmantošanai nav nepieciešama jūsu piekrišana.
Tie ļauj jums pārlūkot mūsu vietni un izmantot pieejamās funkcijas. Bez šiem sīkfailiem nevar nodrošināt svarīgus pakalpojumus. Šie pakalpojumi ietver, piemēram, jūsu iepriekšējo darbību, piemēram, jūsu piekrišanas, atcerēšanos. Šie sīkfaili tiek izmantoti tikai mūsu vietnē (“sākotnējais vietnes sīkfails”). Tie tiek lejupielādēti tikai tad, kad apmeklējat mūsu vietni, un tiek dzēsti, kad aizverat interneta pārlūkprogrammu. Šie sīkfaili arī ļauj jums apmeklēt mūsu vietni, izmantojot mobilo ierīci, un pārslēgties no http uz https, kad pārejat uz citām lapām, lai datu pārsūtīšana būtu droša. Šie sīkfaili arī saglabā jūsu lēmumu par sīkfailu izmantošanu mūsu tīmekļa vietnēs internetā.
Būtiskus sīkfailus nevar atspējot.
Funkcionālie sīkfaili
Mēs izmantojam šīs sīkdatnes, lai:
 • Atcerētos jūsu preferences;
 • Nodrošināt jums multivides saturu atbilstoši jūsu tehniskajām vajadzībām;
 • Saglabāt jūsu autentifikācijas informāciju.
Funkcionalitātes sīkfaili ļauj mūsu vietnei ierakstīt jau ievadīto informāciju (piemēram, lietotājvārdu un valodas izvēli), lai palīdzētu lietotājam. Šie sīkfaili tiek izmantoti arī, lai iespējotu jums nepieciešamās funkcijas, piemēram, video atskaņošanu. Ar funkcionālo sīkfailu palīdzību savāktos datus nevar izmantot, lai jūs personīgi identificētu, un tie neļauj izsekot jūsu darbībām citās interneta vietnēs.
Funkcionalitātes sīkfaili pēc noklusējuma ir atspējoti, kad apmeklējat mūsu vietni. Tie tiek lejupielādēti tikai tad, ja piekrītat to lietošanai.
Veiktspējas sīkfaili
Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai:
 • Saprastu, kā apmeklētāji mijiedarbojas ar mūsu vietni;
 • Labāk izprast mūsu apmeklētāju pārejas uz vietni;
 • Uzlabotu mūsu vietni un pielāgotu to mūsu apmeklētāju vajadzībām.
Veiktspējas sīkfaili apkopo informāciju par to, kā apmeklētāji izmanto mūsu vietni. Tas ļauj mums redzēt, kuras lapas tiek apmeklētas, lai iegūtu pilnīgu priekšstatu par to, kā mūsu apmeklētāji aplūko vietni. Tie neapkopo un neuzglabā informāciju, ko var tieši saistīt ar konkrētu apmeklētāju. Ar šo sīkfailu palīdzību savāktā informācija parasti tiek apstrādāta kā apkopoti dati. Šie sīkfaili tiek izmantoti tikai, lai uzlabotu mūsu vietnes veiktspēju un pielāgotu to mūsu apmeklētāju vajadzībām.
Pēc noklusējuma veiktspējas sīkfaili ir atspējoti, kad apmeklējat mūsu vietni. Tie tiek lejupielādēti tikai tad, ja piekrītat to lietošanai.
Reklāmas sīkfaili
Mēs izmantojam šos sīkfailus, lai:
 • Atrastu jums piemērotākās reklāmas, saturu vai banerus;
 • Izveidotu mērķtiecīgu reklāmu ar nepieciešamo informāciju;
 • Neļautu vienai un tai pašai reklāmai parādīties atkal un atkal.
Reklāmas sīkfaili apkopo informāciju par to, kā apmeklētāji pārlūko vietni, lai parādītu viņiem visatbilstošākās reklāmas. Tie apkopo informāciju par to, kad apmeklētāji pēdējo reizi apmeklējuši vietni, kā arī lapu apskatīšanas secību. Šī informācija tiek izmantota, lai izveidotu jūsu interešu profilu, lai jūsu reklāmas varētu tikt rādītas citās vietnēs, ne tikai mūsu vietnē. Vēl viena šo reklāmas sīkfailu priekšrocība ir tā, ka savākto informāciju var izmantot, lai ierobežotu vienas reklāmas redzēšanas reižu skaitu, lai novērstu pārmērīgu reklāmu rādīšanu.
Šie reklāmas sīkfaili tiek ielādēti mūsu vietnē ar jūsu atļauju, un tos kontrolē atlasītas trešās puses. Turklāt klienti, kuri piekļūst mūsu vietnei un piekrīt sīkfailu izmantošanai šajā kategorijā, ir arī šo trešo pušu klienti un piekrīt, ka šos sīkfailus lejupielādējam un izmantojam ne tikai mēs, bet arī trešā puse, kas tos kontrolē.


SIA INNOTHERA BALTICS
Reģ. numurs: 40003545736
Adrese: Bauskas iela 33-101, LV-1004
E-pasts: innotherabaltics@apollo.lv
Tel.Numurs: 67808604

ZĀĻU NEPAMATOTA LIETOŠANA IR KAITĪGA VESELĪBAI !
Bezrecepšu zāles. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Reklāmas devējs: SIA "Innothera Baltics"